News Updates  

  
Puteti face DONATII la Biserica Sf. Parascheva, prin PAYPAL.

DE  INTERES  COMUN

Un nou lacas pentru Biserica Sfanta Parascheva
+ Saint Parascheva Romanian Orthodox Church +
264-266 Lowel St. Andover MA 01810


   O dată cu intrarea în ultima lună calendaristică a anului 2023, ne pregătim cu toții de sărbătorirea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoare în care trebuie să aducem mulțumire Tatălui Ceresc pentru dragostea față  de om și de creația Sa, pentru trimiterea în lume a Fiului Său Domnul nostru Iisus Hristos - Logosul divin născut din Fecioara Maria.
Biserica este a Domnului Hristos, există prin puterea Sfântului Duh și este lucrătoare și existentă în această lume prin voința și participarea noastră. Sfântul Grigore de Nyssa ne învață că participarea noastră la această lucrare este un dar dumnezeiesc revărsat asupra oamenilor: ”Cel [Dumnezeu] care are libertatea de a le hotărâ pe toate, arătându-și marea Sa cinstire de oameni, a îngăduit ca și noi să avem ceva al nostru, pe care să fim deplini stăpâni, dăruindu-ne voința, care nu știe de robie, care-i liberă și întemeiată pe libertatea rațiunii noastre.”(*)
Anul acesta, cea mai mare bucurie a noastră a fost și este darul de a avea un loc primitor în biserică, un loc unde am adus și aducem gândurile, rugăciunile, temerile, emoțiile și dorințele noastre înaintea lui Dumnezeu.
Am avut parte de binecuvântările sfinte și de împreuna-lucrare în vestirea Sfintei Evanghelii și a renașterii noastre din orice situație. Noua noastră biserică a oferit comunității posibilitatea de a găsi liniștea, pacea și siguranța necesară.
In reînnoirea activității parohiei am avut posibilitatea să ne vedem virtuțile, voința și implicarea noastră atât spirituală cât și administrativă. Lucrările pe care le-am avut în decursul acestui an le-am încheiat cu bine, trebuind de multe ori să facem față și celor neprevăzute în planurile noastre.
Cele mai mari lucrări pe care le-am realizat în noua biserica anul acesta au fost instalarea centralei termice care acoperă tot spațiu bisericii și clădirea centrului parohial, construirea podiumului pentru Sfântul Altar, instalarea catapetesmei și refacerea podelei din demisolul bisericii prin curățarea în totalitate a straturilor de carpeta/vinilin după cele două inundații din luna August.
La întâlnirea din luna Octombrie cu părintele nostru Mitropolit Nicolae, pe agenda ședinței a fost discutarea și pregătirile necesare târnosirii noului lăcaș al Bisericii Sfânta Parascheva. Lucrul acesta va implica din nou alte lucrări la care vă îndemn să participați cu toții și să îl rugăm pe Dumnezeu pentru sănătate, pace și spor în toate!
Aduc mulțumirile mele personale membrilor Consiliului Parohial si tuturor credincioșilor din parohia noastră care au contribuit la lucrările efectuate și s-au implicat în activitățile sociale din anul acesta, în special Picnicul verii și Hramul parohiei, evenimente de mare succes pentru biserică și comunitate.
Vă așteptăm să ne bucurăm împreună de Sfintele sărbători, și Sfânta Parascheva să reverse darurile sale peste noi!

Pr.Nicolae

(*) citat din lucrarea: "Dumnezeu nu vrea suferința omului" autor: Jean-Claude Larchet


 
Scoala de educaţie religioasă

 "Lăsaţi copii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia." (Luca 18,16)  
Scoala duminicală a parohiei noastre funcționează cu două grupe de copii. Avem un număr de 4 profesori pentru grupa mică: Monica Lichi, Stela Padure, Mihaela Simion şi Ecaterina White, si trei profesori pentru grupa mare de copii: Cristian Chelariu, Alexandra Lauric şi Daniela Loghin, (Daniela este responsabilă cu organizarea programului de educație).
Vă îndemnăm să aduceții copiii pentru a se familiariza cu comunitatea şi a avea parte de educație religioasă de etică şi morală creştină cunoştinte necesare pentru in viitor plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor.


Membrie sau Contribuţia bisericească pentru anul in curs

Formele de Membrie sunt disponibile în biserică sau electronic la Pagina: www.saintparascheva.org  Vă invităm să fiţi parte a acestei comunităţi ortodoxe prin participarea la Sfintele Taine ale bisericii, prezenţa la rugăciune şi la activităţile bisericii Sfânta Parascheva.


Administrative


 Evenimente Organizate de Mitropolie

Găsiți programul complet la adresa:

https://www.mitropolia.us/index.php/ro/

+ Metropolitan Nicolae
Romanian Orthodox Metropolia of the Americas


Apel umanitar
După cum cunoaștem, țara noastră a trecut și trece prin greutăți de multe feluri. După incendiile și uraganele din vară, acum o mare parte a comunităților din multe state ale țării au fost grav afectate de tornade.
Creștinii ortodocși, potrivit învățăturii Domnului au ajutat cu rugăciune, compasiune, suport financiar și material.
Organizația Ortodoxă - International Orthodox Christian Chariy ( IOCC ) prin membrii și suportul financiar au fost și sunt pretudindeni în lume prezenți (inclusiv România și Republica Moldova) cu ajutoare.
Donațiile pentru ajutorul victimilor tornadelor din zilele trecute si programelor de ajutor caritabil pot fi făcute on-line accesând pagina www.iocc.org .
Vă aducem mulțumirile noastre pentru sprijinul oferit și bucuria pe care o putem oferi de Crăciun celor greu încercați!


 


1918 -2018 - Centenarul  Marii Uniri
Dumnezeu să binecuvinteze neamul nostru românesc si pământul strămosesc

LA MULTI ANI ROMANIA!

 Biserica Cuvioasa Parascheva - 25 de ani in mijlocul comunităţii româneşti

Aniversând prin rugăciune al 25-lea hram al Bisericii Cuvioasa Parascheva, ne plecăm Lui Dumnezeu şi Cuvioasei Parascheva pentru milostivirea revărsată asupra comunităţii noastre.
Ne indreptăm dintru inceput gândurile spre credincioşii care au dăruit timp si au oferit suport material şi financiar bisericii.
Să facem o incursiune istorică prin cei 25 de ani de slujire ar cere timp şi poate istoria, ca de cele mai multe ori, să fie privită din perspective diferite; in general scrierea istoriei este o lucrare dificilă şi insuficientă pentru om. Eu consider mai bine să las pe Dumnezeu să facă lucrul acesta, căci El este cheia istoriei, al adevărului, şi numai El le ştie pe toate.

Frumuseţea şi realitatea istorică constă in faptul că propovăduirea Sfintei Evanghelii şi lucrarea de slujire a fost neintreruptă timp de 25 de ani in Biserica Sfânta Parascheva.

Psalmul 102 ne aminteşte de destinul nostru in lumea aceasta şi care este datoria noastră: “Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori. Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul, Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele.”

Prin Biserică şi prin Altarul jertfei Mântuitorului Iisus Hristos, Mila lui Dumnezeu şi dreptatea Lui se revarsă asupra oamenilor.
Cartea de invăţătură “Slujind lui Dumnezeu, slujim oamenilor” scrisă de ierarhul Vasile Coman al Oradei, m-a fascinat din vremea anilor de liceu şi mi-a format o perspectivă asupra dorinţei mele de a fi un slujitor al Bisericii. Biserica este un spaţiu sacru şi un spaţiu al oamenilor care impărtăşesc dorinţa de a fi in comuniune intre ei şi in comuniune cu Dumnezeu prin rugăciune, adevăr, bine şi frumos.
Si noua biserică ortodoxă românească ce a luat fiinţă in 1996 in statul Massachusetts, prin harul şi protecţia Sfintei Parascheva, a adunat neamul nostru, a stricat graniţele şi şi-a arătat bunăvoinţa asupra tuturor celor ce au dechis uşa ei.

Cronologic vorbind, pe 30 martie 1996, ziua pomenirii Sfântului Ioan Scărarul, Părintele Nicholas Apostola a slujit pentru prima dată Sfânta Liturghie pentru această comunitate. Tot in aceeaşi perioadă comunitatea a ales un protector al bisericii, şi rânduiala Mântuitorului Iisus Hristos a fost ca Sfânta Parascheva să protejeze prima biserică românească din Boston. La primul Hram in acelaşi an, Părintele Arhiepiscop Victorin vizita comunitatea.
Fără să-mi dau seama de rolul unui preot misionar la care eram chemat, dar cu curajul tinereţii, pe 4 decembrie 1996, in urma invitaţiei Părintelui Arhiepiscop Victorin, alături de soţie şi cu un copil care avea să se nască după trei luni, păşeam pe pământul Americii pentru o lucrare pe care nu mi-am imaginat-o şi de care nu eram conştient nici in teorie.

Ajutorul Sfintei Parascheva, răbdarea şi optimismul oamenilor au fost fundaţia a ceea ce vedem şi suntem astăzi.
După o perioadă de slujire in spaţii pe care le-am primit din bunăvointa fraţilor nostri intru Domnul, in iunie 1999 păşeam in propria noastră biserică, cumpărând lăcasul din Wakefield in care ne aflăm şi astăzi de la o fostă biserică baptistă. Alături de suma pe care lunar trebuia să o plătim pentru imprumut, s-au efectuat lucrări de intreţinere şi infrumuseţare a bisericii, dar marea frumuseţe consta in numărul din ce in ce mai mare de credincioşi care se alăturau in rugăciune bisericii.
In anul 2002 Arhiepiscopia Ortodoxă Română a fost dăruită cu un nou slujitor, in persoana Inalt Prea Sfintitului Nicolae, iar biserica Sfânta Parascheva a fost prima biserică Târnosită (sfinţită) pe pământul American, pe data de 13 Octombrie a aceluiasi an de Prea-Sfintia sa, impreună cu Prea Sfinţitul Episcop Gherasim al Râmnicului.

Anii au trecut, fiecare an fiind o cărămidă pentru zidirea comunităţii şi o treaptă spre Impărăţia lui Dumnezeu. Bisericii i s-au adus imbunătăţiri multiple şi a fost inzestrată cu tot ceea ce se vede in ziua de astăzi, iar datoria către bancă a fost achitată anul trecut.

Realizările nasc perspective, iar un vis, dacă nu devine realitate ,rămâne un simplu vis.

Rugăm pe Bunul Dumnezeu să depăsim cu sănătate şi curaj şi această criză din lume, ca fiecare dintre noi să ducem o viaţă plăcută lui Dumnezeu şi oamenilor, să observăm ce putem face mai bun pentru noi şi ce mostenire lăsăm urmaşilor noştri pe aceste meleaguri unde trebuie să propovăduim Sfânta Evanghelie!
Aduc rugăciunile şi mulţumirile mele tuturor celor cu care am lucrat de 25 de ani, Dumnezeu să odihnească pe cei plecaţi din lumea aceasta, ctitori şi binefăcători, iar dumneavoastră, biserica vie şi lucrătoare, să fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu cu sănătate, curaj şi spor in toate!
Întru Multi Ani Bisericii Sfânta Parascheva!

Pr. Nicolae Simion


To all the Faithful Parishioners of our St. Parascheva Parish

The hierarchs of our Church, throught the Assembly of Bishops, - SCOBA (http://assemblyofbishops.org) have selected our parish for participation in the national study: Sharing Our Faith: Evangelization and Outreach in US Orthodox Christian Churches.
This study will help us to better understand how Orthodox parishes and their members live out our Faith in 21st century America; how they connect to their local neighborhoods; and how they reach out to non-Orthodox people.
By taking part in this study you will be helping our Orthodox Church better understand itself and how we interact with the larger society. It is really important. All you need to do is to complete an online questionnaire (the link to it is provided below). It will take about 20 minutes. Please be as honest as you can when completing the questionnaire. There are no “wright” and “wrong” answers. And, the survey is completely anonymous. If you have several adult (age 18+) and teenage (age 14+) church members in your household, please make sure that everyone completes the survey independently from each other.

Here is the link to the survey: click on it and complete the questionnaire.

http://www.surveymonkey.com/r/OurFaithCalendar Ortodox  <

- Caritate
Membrii, enoriasii si prietenii parohiei noastre au donat anul acesta in Contul de caritate suma de aproximativ 15,000.00 de dolari. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru dragostea si compasiunea ce ati arătat-o celor care au nevoie de ajutorul nostru!

- Donatii electronice
Biserica noastra va trece in curand la un nou sistem de Donatii electronice. Pană in prezent au fost instalate conectia la telefon cu numărul 781-224-4158 si conectia la internet tip business. In curand vor fi instalate echipamentele bancare si sistemele de securitate, (posibil), de tip chip-enabled terminal.

- Buletin Parohial
Biserica noastra a inceput un nou program de informatii al bisericii Saint Parascheva Church News care este distribuit la un număr de aproximativ 700 de persoane. Pagina electronică  www.saintparascheva.org este in proces de lucru pentru a fi disponibilă pe noile instrumente de comunicatie. Biserica dispune si de pagină Facebook .

- Editarea noului buletin parohial
Biserica Ortodoxă prin invătătura Sfintilor Părinti ai bisericii, incepand cu indemnul Mantuitorului Iisus Hristos: "cercetati Scripturile", a sprijinit invătămantul, stiinta si cultura, multi dintre Sfintii Parinti ai bisericii au adus contributii fenomenale in domeniul stiintei. Lumina cunoasterii nu trebuie ascunsă ci pusă pe altarul lui Dumnezeu si al lumii. Parohia noastră este una dintre Parohiile ortodoxe romanesti unde nivelul de educatie si stiinta al enoriasilor este cel mai ridicat. In momentul de fată sintem in procesul de formare a noului Comitet de news si media. Pentru colaboratori va puteti adresa preotului Nicolae sau doamnei Daniela Loghin - secretara Consiliului Parohial.

- Aniversarea Bisericii
Saint Parascheva Romanian Orthodox Church of Boston 1996-2016
Biserica noastră a Aniversat 20 de ani de slujire lui Dumnezeu si lumii. Unul dintre proiectele aniversării este achitarea integrală a imprumutului bancar. Biserica a fost cumpărată in anul 1999 cu suma de 225.000.00, iar valoarea prezentă a proprietătii- datorită locatiei si factorilor economici - a ajuns, conform cu rapoartele orasului Wakefield, la suma de 675.000.00.  In prezent mai datorăm băncii suma de aproximativ$39,000.00 .Părintele Ceresc să vă dăruiască mult ajutor intru toate pentru dăruirea pe care ati arătat-o si o arătati Sfintei Biserici!

- Membria Bisericii
Multumim tuturor membrilor Parohiei noastre ce au donat suma de Membrie pe anul in curs si asteptăm in continuare donatiile pentru achitarea membrie. Avem un număr de 11 membri noi anul acesta, număr care ne va apropia de 150 de membri activi.
Contributia anuală a Comitetului de Doamne este de $10.00. Anul trecut Comitetul de doamne a avut un număr de 8 membre si dorim ca implicarea doamnelor in programele parohiei noastre să crească. Pentru detalii privind contributia si planurile de viitor vă puteti adresa doamnei Florentina Anastasoaie.